Bescherming van kinderen

World Vision zet zich volledig in voor het beschermen van de veiligheid, privacy en waardigheid van de kinderen in al onze (sponsor)projecten. Dat is ons werk en dat doen we ook op deze website.

Wat wordt er bedoeld met het beschermen van kinderen?

Kinderen hebben het recht om volledig veilig te zijn zonder de angst voor of de werkelijkheid van misbruik (fysiek of emotioneel) veroorzaakt door contact met bijvoorbeeld een sponsor of een ander persoon.

Hoe beschermen wij kinderen online?

U zult merken als u onze website verder bekijkt, dat we slechts beperkte informatie over de kinderen vrijgeven. We geven geen achternaam, woonplaats, of andere informatie waarmee de locatie van de (gesponsorde) kinderen gemakkelijk kan worden geïdentificeerd. We houden deze informatie bewust achter totdat iemand sponsor is geworden.

Als u sponsor bent, verzorgen wij het contact tussen u en uw sponsorkind. Wij waarborgen hiermee uw veiligheid en die van het sponsorkind. Wij moeten u erop wijzen dat telefoongesprekken, e-mail of ongeplande bezoeken aan de verblijfplaats van het kind en de gemeenschap verboden zijn zonder schriftelijke toestemming van en toezicht door World Vision.

Wat wordt er bedoeld met de privacy van het kind?

Kinderen en hun gezinnen worden ervan verzekerd dat World Vision integer omgaat met informatie, waaronder foto’s, die we delen met het publiek. Privacy betekent ook dat kinderen, hun families en gemeenschappen worden afgeschermd van eventueel ongepast contact van sponsors of anderen.

Hoe regelen wij de privacy van het kind op deze website?

Het downloaden, kopiëren of het op een andere wijze verspreiden van foto’s of andere informatie van onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Vision is strikt verboden. Profielen van kinderen worden gepresenteerd met het oog op het overbrengen van adequate informatie over de sponsorrelatie met de potentiële sponsor, en mogen niet op een andere manier worden verspreid. 

Wat wordt er bedoeld met de waardigheid van het kind?

Het leven van kinderen, hun families en de leden van hun gemeenschap moet worden afgebeeld met nauwkeurigheid en waardigheid. Kinderen zijn geen objecten en geen marketingmateriaal. We luisteren naar hen en betrekken hen in het proces van hun eigen ontwikkeling. We willen dat hun leven tot volle bloei komt.

Hoe zorgen we online voor de waardigheid van het kind?

We zijn nauwkeurig bij het uitbeelden van de leefsituatie van de kinderen, gezinnen en gemeenschappen en denken altijd aan hun waardigheid. Ouders, voogden en/of leiders van de kinderen zijn volledig geïnformeerd en hebben toestemming gegeven. Ook de kinderen is verteld wat er gebeurt met de gegevens.
 

Meer lezen over hoe we kwetsbare kinderen en volwassenen beschermen? Ga dan naar www.wvi.org/safeguarding