Privacy statement World Vision Nederland (WVN)

World Vision Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:
•    de door sponsors, donateurs, supporters, relaties, werknemers, stagiairs, vrijwilligers en ambassadeurs, verstrekte persoonlijke informatie. 
•    data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

World Vision Nederland houdt een sponsor-  donateur- en supportersadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die betrokken zijn bij World Vision Nederland als werknemer, vrijwilliger, stagiaire, Raad van Toezicht-lid, ambassadeur of actief toestemming hebben gegeven om persoonsgegevens vast te leggen, zoals via aanmeldingen voor nieuwsbrieven en campagnes. 
World Vision Nederland is een christelijke ontwikkelingshulporganisatie en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting. Het werk van World Vision Nederland wordt voornamelijk gefinancierd door giften van sponsors en donateurs. World Vision Nederland verzamelt persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, of acties en wanneer u zich aanmeldt als sponsor, donateur, supporter of als vrijwilliger. Persoonsgegevens aangeleverd via de Zip Your Lip-website worden verwerkt via de dienstverlening van Buckaroo-betaaldiensten. Persoonsgegevens aangeleverd via een Tikkie worden verwerkt via de dienstverlening van Tikkie onderdeel van ABN AMRO Bank NV.

Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (sponsoring, donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
World Vision Nederland heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Chosen

World Vision en haar partners verwerken voor het nieuwe kindsponsor-concept Chosen™ naam, foto’s, videomateriaal, stem en/of gelijkenis daarvan voor public relations, bewustwording en/of educatie, en/of fondsenwerving.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de afdeling klantenservice van World Vision Nederland: telefoon 033 – 464 34 44 , e-mail info@worldvision.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. World Vision Nederland is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de afdeling klantenservice van World Vision Nederland, Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort.

E-mail

Wanneer u als abonnee van een van onze nieuwsbrieven of bladen, als lid, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan World Vision Nederland hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.
World Vision Nederland maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan World Vision Nederland haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.
    
Afmelden e-mailnieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of bij de afdeling klantenservice van World Vision Nederland, telefoon 033 – 464 34 44 , e-mail info@worldvision.nl. 

Contact met leden, donateurs en relaties

World Vision Nederland informeert haar sponsors, donateurs en supporters over haar werk via bladen, de website, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van World Vision Nederland te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

De website van World Vision Nederland maakt gebruik van technieken die het gebruiksgemak verhogen. Dit draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van onze website. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies. Het gebruik van cookies is veilig voor u als gebruiker. De cookies van World Vision Nederland kunnen niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketing, omdat er geen persoonlijke informatie herleid wordt. 
World Vision Nederland wil uw privacy zoveel mogelijk waarborgen. Om te bepalen welke  onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers maken we gebruik van Google Analytics. We meten via dit kanaal hoeveel bezoekers er dagelijks op onze website komen, waar bezoekers op klikken en welke pagina’s het beste bekeken worden. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en vernieuwen. De statistieken uit Google Analytics worden niet herleid naar personen. De mogelijkheid van Google om informatie die door Google Analytics wordt verzameld over uw bezoeken aan deze site te gebruiken en te delen, is beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij terugkerende bezoeken aan deze site herkent door cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. 

Sociale media-cookies

World Vision Nederland gebruikt naast Google Analytics ook Sociale Media-cookies. Dit doen we om effectieve marketingcampagnes uit te voeren bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe sponsors of het promoten van wereldcadeaus.

Sollicitaties

World Vision Nederland verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten. Dat gebeurt via de post, via de mail, via telefoon, via sociale media, waaronder LinkedIn en Facebook, via mond-tot-mondreclame en in persoonlijke gesprekken met de betrokken sollicitant. 

De gegevens die World Vision Nederland in het kader van sollicitaties verzamelt, zijn de naam, de geboortedatum, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de opleidingen die de betrokkene heeft gevolgd, de werkervaring en de karaktereigenschappen en vaardigheden van de betrokkene. 

Deze persoonsgegevens worden door World Vision Nederland verwerkt met als doel de juiste sollicitant voor de vacature te kunnen selecteren.

De persoonsgegevens zullen uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Beveiliging

World Vision Nederland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

World Vision Nederland houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de afdeling klantenservice.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:
World Vision Nederland
t.a.v. afdeling klantenservice
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
telefoonnummer 033 – 464 34 44, e-mailadres info@worldvision.nl

Privacy beleid World Vision Nederland versie: 15 september 2020