Hoe we kinderen helpen

World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de familie zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties. In meer dan 100 verschillende landen bereiken we jaarlijks miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. We maken geen onderscheid naar geloof, etniciteit of politieke overtuiging. In 15 jaar willen we onszelf op iedere plek overbodig maken.

We pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Dit doen we op drie verschillende manieren:

Kindsponsoring: duurzame ontwikkeling

We investeren niet alleen in het sponsorkind, maar ook in de familie en de omgeving. Op deze manier veranderen we complete gebieden. Dat doen we samen met onze sponsors, die de projecten ondersteunen.

Noodhulp &
wederopbouw

Waar rampen of conflicten zijn, zijn kinderen het meest kwetsbaar. Daarom zijn we bij rampen binnen 24 uur ter plaatse met noodhulpgoederen, zoals schoon water, voedsel, tenten en medicijnen.

Opkomen voor kinderen & beleidsbeïnvloeding

We willen dat nationale regeringen en lokale leiders zich verantwoordelijk gaan voelen voor de toekomst van hun kinderen. We komen op voor de rechten van het kind, zo vaak mogelijk en op zo veel mogelijk plekken.

Wie is World Vision?

World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. We willen ze geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijgt in hun leven. Dit doen we met hart en ziel omdat we geïnspireerd zijn door Jezus.