Lees ons Jaarverslag

Jaarverslag 2021

Vreugde van geven en ontvangen: dat is waar het jaarverslag 2021 over gaat. Samen met gemeenschappen hebben we kansen gecreëerd en kregen kinderen hoop voor de toekomst. We konden er zijn voor kinderen in gevaar, die leven in een gebied waar oorlog is, of natuurrampen plaatsvinden. We hielpen honderdduizenden kinderen te overleven, te herstellen en te bouwen aan een toekomst. Ontdek het nieuwe jaarverslag en ervaar de vreugde van een veranderd leven!

Keurmerken

We dragen het CBF-keurmerk, dat aangeeft dat er toezicht is op ons bestuur, beleid, de bestedingen en onze fondsenwerving. Een van de criteria is dat we maximaal 25% van de kosten uitgeven aan fondsenwerving. Daar voldoen wij ruimschoots aan. 

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Je kunt ons CBF-Erkenningspaspoort hier bekijken.

Ook hebben wij een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw sponsorbijdrage, donatie of gift aan World Vision fiscaal aftrekbaar is. (RSIN: 006337429)