Voor kinderen.
Voor verandering.
Voor leven.

De vreugde van een veranderd leven

Het is onze missie om de meest kwetsbare kinderen op deze wereld – van alle achtergronden en op de gevaarlijkste plekken – in staat te stellen uit armoede op te staan en de vreugde van een veranderd leven te ervaren. Wij nodigen iedereen uit om hier onderdeel van te zijn en ook zelf deze blijdschap te beleven. Dit doen we met hart en ziel omdat we geïnspireerd zijn door Jezus.

Onze visie

Voor ieder kind,
voor ieder hart:
de vreugde van een
veranderd leven.

Wij doen dit werk niet alleen

Al meer dan 70 jaar zetten we ons samen met gemeenschappen, donoren partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld.

We werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun achtergrond ook is.

We stellen gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. We rusten hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat wij vertrokken zijn.

We zijn wereldwijd aanwezig

Bij nood en calamiteiten zijn we dichtbij voor acute hulp. En we blijven daarna aanwezig voor werderopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en gemeenschappen.

We zetten ons in zodat geweld tegen kinderen stopt. Onze aanpak biedt directe bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Wij geven kinderen, gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste oorzaken van geweld aan te pakken.