Hoofdinhoud

Tanzania – Sponsorprogramma Idumbala

Met onze projecten helpen wij kinderen op lange termijn. Deze kinderen kun je steunen via ons sponsorprogramma. Met jouw sponsorbijdrage help je niet alleen jouw sponsorkind, maar ook zijn of haar familie en de gemeenschap.

Dit zijn de grootste uitdagingen in Idumbala

Ziek door vies water

40% van de mensen haalt water uit onbeschermde bronnen. Deze worden ook door dieren gebruikt om uit te drinken en hun behoefte in te doen. In dit water zitten veel ziekteverwekkers, wat leidt tot veel water-gerelateerde ziekten (zoals diarree). Daarnaast is er over het algemeen niet genoeg kennis over gezondheid en hygiëne. Er zijn ook niet voldoende toiletvoorzieningen waardoor mensen hun behoefte in het openbaar doen.

Te weinig geld, te weinig eten

Bijna 50% van de kinderen in Idumbala is vertraagd in zijn/haar groei, door een tekort aan voedingsstoffen en een eenzijdig voedingspatroon. Landbouw de spil van de economie, maar er wordt nauwelijks geld verdiend. Door verouderde landbouwmethoden en landdegradatie zijn opbrengsten laag. Boeren hebben geen andere bronnen van inkomsten of geld achter de hand om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien of te investeren in hun bedrijf.

Geweld tegen kinderen

Er vinden veel verkrachtingen plaats, in de hand gewerkt door alcoholmisbruik. Het percentage zwangere vrouwen met HIV ligt in deze regio rond de 10%. Een extreem hoog gemiddelde. Bijna 4% van de kinderen wordt daarom al geboren met HIV en begint aan het leven met een achterstand. Veel kinderen zijn wees, waardoor ze kwetsbaar zijn voor misbruik en geweld en niemand hebben die financieel voor hen zorgt. Hierdoor kunnen ze niet naar school en hebben ze niet genoeg eten.

De situatie in Idumbala

Projectgebied Idumbala ligt in het zuiden van Tanzania, in de Iringa regio. Omdat het ver van de bewoonde wereld ligt, leeft 95% van de gezinnen van hun eigen land. Als de oogst tegenvalt, heeft dat grote gevolgen.

Gezinnen zijn heel arm; er zijn weinig mogelijkheden om geld te verdienen. Het is lastig om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Hierdoor hebben kinderen in deze gemeenschap nauwelijks toekomstperspectief.

Samen met lokale partners en de inwoners van Idumbala werken we vanaf 2021 toe naar blijvende verandering voor kwetsbare kinderen, ook nadat wij weg zijn.

Neem een kijkje in het projectgebied

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Mensen over dit project

Voornaam Achternaam

 “Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.” 

Voornaam Achternaam

 “Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.” 

De doelen in project Idumbala voor 2031 zijn

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Kinderen hebben geen honger meer

We willen dat gezinnen in Idumbala meerdere inkomstenbronnen hebben en niet alleen maar afhankelijk van de oogst voor hun geld. We richten spaargroepen op. Mensen kunnen hier in geval van nood een beroep op doen en ze kunnen ook samen sparen. Vanuit de pot wordt een deel opzij gezet waarmee de gemeenschap zorgt voor de meest kwetsbaren, zoals weduwen en arme gezinnen.

Dankzij landbouwtrainingen vergroten zij hun oogsten en krijgen ze meer inkomsten. En ze putten hun grond niet uit. Door voedzame gewassen en doordat ouders meer geld verdienen hebben kinderen genoeg te eten en groeien ze goed.

WATER EN HYGIËNE

Zorgen voor veilig drinkwater

We bouwen, samen met de bevolking veilige waterpunten op publieke plekken en scholen zodat kinderen niet meer sterven aan ziektes die door verontreinigd water worden veroorzaakt. De afstand tot deze waterpunten zal voor iedereen goed aan te lopen zijn. De gemeenschap is zelf verantwoordelijk en leert hoe ze deze waterpunten kunnen onderhouden.

Ook bouwen we toiletten en er is niets meer is wat kinderen (en vooral meisjes) ervan weerhoudt om veilig naar school te kunnen gaan. Geestelijk leiders en getrainde gezondheidsvrijwilligers houden bewustwordingscampagnes en geven voorlichting over gezond leven.

KINDERBESCHERMING EN -PARTICIPATIE

Bewustwording creëren

We maken mensen ervan bewust dat zijzelf en de kinderen in hun gemeenschap uniek geschapen zijn en waarde hebben. We willen ouders helpen om te zorgen dat het alcoholgebruik afneemt, dat ze hun kinderen niet misbruiken, dat hun gezinnen veilig zijn.

We werken toe naar een krachtige gemeenschap, die op eigen benen staat en in staat is voor hun eigen rechten op te komen, bijvoorbeeld bij de lokale overheid. Ze pakken hierdoor de problemen in hun gemeenschap zelf aan. Kinderen zijn veilig omdat ze als waardevol worden gezien en er lokale beschermingsmechanismen aanwezig zijn.

Deel dit project met je netwerk